Tijdlijn
jaar / periode
gebeurtenis
3100 vc
ca. 3100 vc:  Samenvoeging Neder- en Opper-Egypte, waarschijnlijk door de eerste farao Narmer (of Menes)
3000 vc

XX

XX

XX
XX
2900 vc

XX
XX
XX

XX
2800 vc
XX
XX
XX
XX
2700 vc

XX

XX

XX
XX
2600 vc

XX ca. 2580 vc:  Bouw van de Piramide van Cheops (waarschijnlijk in ongeveer twintig jaar tijd)
XX
XX

XX
2500 vc
XX
XX
XX
XX
2400 vc

XX

XX

XX
XX
2300 vc

XX
XX
XX

XX
2200 vc
XX
XX
XX
XX
2100 vc

XX

XX

XX
XX
2000 vc

XX
XX
XX

XX
1900 vc
XX
XX
XX
XX
1800 vc

XX

XX

XX
XX
1700 vc

XX
XX ca. 1650 vc:  Begin heerschappij Hyksos in Egypte
XX

XX
1600 vc
XX
XX ca. 1550 vc:  Hyksos worden verdreven uit Egypte door de nieuwe farao Ahmose
XX
XX
1500 vc

XX

XX
ca. 1457 vc: Slag bij Megiddo: Egypte o.l.v. Thoetmosis III verslaat Kanašnitische coalitie (ook wel gedateerd 1479 vc of 1482 vc)
XX
XX
1400 vc
ca. 1400 vc:  MinoÔsche beschaving, die eeuwenlang op en rond het Griekse eiland Kreta bestond, komt ten einde
XX
XX
XX

XX
1300 vc
XX ca. 1274 vc:  Slag bij Kadesh: Egyptische en Hettitische Rijk stuiten elkaar (soms gedateerd 1298 vc)
XX
XX
XX
1200 vc
ca. 1200 vc:  Trojaanse Oorlog (later beschreven door Homerus)
XX

XX

XX
XX
1100 vc
ca. 1100 vc:  Myceense beschaving komt ten einde
XX
XX
XX

XX
1000 vc
X

X

X

X

X

X
X
X
X
900 vc

X

X

X

X

X

X

X

X
X
800 vc
ca. 800 vc:  Ontstaan Griekse beschaving met de opkomst van stadstaten
X

X
776 vc:  Eerste Olympische Spelen
X

X

X
753 vc:  Stichtingsjaar van Rome volgens de mythe van Romulus en Remus
X
X
X

X
700 vc
X
X
X
X
X

X

X

X

X

600 vc

X

X

X

X

X
ca. 550 vc:  Begin van het Perzische (Achaemenidische) Rijk
X

X
525 vc:  Egypte wordt een provincie van het Perzische (Achaemenidische) Rijk
X 510 vc - 507 vc:  Kleisthenes legt basis voor democratie in Athene
X 509 vc:  Stichting van de Romeinse Republiek onder leiding van Lucius Junius Brutus
500 vc
499 vc:  Ionische opstand van Griekse enclaves tegen de Perzen als opmaat van de Perzische oorlogen
X 490 vc:  Slag bij Marathon: Atheners verslaan Perzen
X 480-479 vc:  Tweede Perzische Oorlog: Grieken winnen definitief
X

X
X 449 vc:  Instelling van de Twaalftafelenwet formaliseert oude Romeinse wetten en zal de basis vormen voor het Romeins recht
X
X
X 431 vc - 404 vc:  Peloponnesische Oorlog: overmacht Athene wordt door Sparta (en bondgenoten) tenietgedaan
X
400 vc 390 of 387 vc:  Slag aan de Allia: de Romeinen lijden een zware nederlaag tegen de GalliŽrs, Rome wordt geplunderd
X ca. 387 vc:  Plato richt de Academie van Athene op
X
X 343-290 vc:  Samnitische Oorlogen: expansie van Romeinse macht over het Italische schiereiland
X 338 vc:  Slag bij Chaeronea: Philippus II verslaat Griekse legers en brengt Macedonische heerschappij
X 336 vc:  Philippus II van MacedoniŽ wordt vermoord, zijn 20-jarige zoon Alexander (de Grote) wordt koning
X 334 vc:  Alexander de Grote valt met succes het Perzische (Achaemenidische) Rijk aan in AnatoliŽ / Klein-AziŽ
X 332 vc:  Egypte wordt een provincie van het Macedonische Rijk na verovering door Alexander de Grote
X 331 vc:  Slag bij Gaugamela (MesopotamiŽ): Alexander de Grote verslaat Darius III en brengt zo het Achaemenidische Rijk ten val
X 323 vc:  Alexander de Grote sterft op 33-jarige leeftijd; Egypte komt onder heerschappij van de PtolemaeŽn
300 vc

X

X

X
X
X
264-241 vc:  Eerste Punische Oorlog: Rome verovert SiciliŽ
X
X
X
X 218-201 vc:  Tweede Punische Oorlog: Rome grijpt macht over hele westelijke Middellandse Zeegebied
200 vc
196 vc:  Datering van Steen van Rosetta
X
X
X

X
X 149-146 vc:  Derde Punische Oorlog: Carthago wordt door Romeinen belegerd en verwoest
X 146 vc:  Romeinen verwoesten Korinthe en nemen Griekenland in
X
X
X
100 vc
X
X
X 73-71 vc:  Grote slavenopstand in Griekenland onder leiding van Spartacus
X
X
X 44 vc:  Julius Caesar wordt vermoord tijdens senaatsvergadering; periode van bloedige burgeroorlogen volgt
X 30 vc:  Marcus Antonius en Cleopatra plegen zelfmoord; Egypte wordt een provincie van het Romeinse Rijk
X 27 vc:  Augustus (Octavianus) wordt eerste keizer (princeps) van het Romeinse Rijk
X
0

X
9:  Slag bij het Teutoburgerwoud: Romeinen lijden een gevoelige nederlaag tegen Germaanse alliantie
X

X
X
X

X
X
X
79:  Pompeii wordt verwoest door uitbarsting van de vulkaan Vesuvius
X
100
X
X 117:  Romeinse Rijk bereikt zijn grootste omvang
X
X
X

X

X

X
X
200

X
X
X

X
X
X

X
X
X
300

X
313:  Edict van Milaan: Constantijn I (de Grote) en medekeizer Licinius erkennen het Christendom in het Romeinse Rijk (godsdienstvrijheid)
X

X 330:  Byzantium wordt de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk en krijgt de naam Constantinopel, naar keizer Constantijn de Grote
X
X

X
X
X
380:  Edict van Thessaloniki ('Cunctos populos'): Theodosius I maakt (met medekeizers) van Christendom de staatsgodsdienst, einde godsdienstvrijheid
X
400
X
X
X
X
X

X

X

X 476:  Val van het West-Romeinse Rijk: Germanen veroveren Rome
X
500

X
X
X

X
X
X
X
X
X
600

X

X

X
X
X

X
X
X

X
700
X 711:  Een islamitisch leger (de Moren) steek de Straat van Gibraltar over en begint aan de verovering van een groot deel het Iberisch schiereiland
X 722:  Slag bij Covadonga: eerste overwinning van een christelijk leger op de Moren markeert het begin van de (Spaanse) reconquista
X 732:  Slag bij Poitiers / Tours:  een Frankisch leger o.l.v. Karel Martel  stopt de Arabische opamrs
X
X

X

X

X 789:  Vikingen verschijnen in Engeland (oudst bekende vermelding)
X
800
800:  Karel de Grote wordt tot keizer gekroond door Paus Leo III
X
X
X

X
X
X
X
X
X
900

X

X

X
X
X

X 962:  Otto I de Grote wordt tot keizer gekroond waarmee de basis wordt gelegd voor het Heilige Roomse Rijk
X
X

X
1000

X

X

X
X
X
1054:  Ooster Schisma: definitieve breuk tussen Oosters-orthodoxe Kerk en Rooms-katholieke Kerk
X
X 1066:  Slag bij Hastings: Willem van NormandiŽ (de Veroveraar) neemt Engeland in
X

X 1096-1099:  Eerste Kruistocht, Jeruzalem wordt door christenen heroverd op moslims (Beleg van Jeruzalem in 1099)
1100
X
X
X
X
X

X

X

X
X
1200

X
X
X

X
X
X
X
X
X
1300

X

X

X
X 1337:  Begin Honderdjarige Oorlog: lange periode van conflicten wegens onenigheid over Franse troonopvolging tussen Engeland en Frankrijk
X
1347-1351:  pandemie ('Zwarte Dood') eist minstens 75 miljoen doden; bevolking Europa bijna gehalveerd
X
X
X

X
1400
X
X
X
X
X
1453:  Val van het Byzantijnse (Oost-Romeinse) Rijk: Turken veroveren Constantinopel
X
1453:  Slag bij Castillon: laatste veldslag in Honderdjarige Oorlog eindigt in beslissende Franse overwinning
X

X 1492:  Einde reconquista: herovering van Spaanse gebieden van christenen op moslims (Moren) wordt afgerond in Granada
X 1492:  Christoffel Columbus 'ontdekt' Amerika
1500

X
X
X

X
X
X
X 1571:  Slag bij Lepanto (Griekenland): grote zeeslag tussen Spanje en Ottomanen
X
X
1600

X

X

X
X
X

X
X 1666:  Een grote brand verwoest het grootste deel van Londen
X

X
1700
X
X
X
X 1740-1748:  Oostenrijkse Successieoorlog, afgesloten met Vrede van Aken
X

X

X

X 1775-1783:  Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (Amerikaanse Revolutie)
X 1789-1799:  Franse Revolutie
1800
1799:  Staatsgreep Napoleon Bonaparte in Frankrijk
X
X
X

X
X
X 1861-1865:  Amerikaanse Burgeroorlog, eindigt met afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten
X 1870-1871:  Frans Duitse (of Frans-Pruisische) Oorlog
X
X
1900

X

X
1914-1918:  Eerste Wereldoorlog
X
X 1939-1945:  Tweede Wereldoorlog
X

X
X
X
1978-1979:  Iraanse revolutie
X
2000