Van koninkrijk naar republiek


Over Brutus
(volgens Livius in zijn werk Ab Urbe Condita)

1. Tarquinius Superbus kreeg een wonderteken: uit een houten zuil kwam een slang. Hij stuurde zijn twee zoons, Titus en Arruns, en hun neef Lucius naar het orakel van Delphi.
2. Lucius Junius had de bijnaam Brutus vanwege zijn achterlijke voorkomen. Dit was echter toneelspel om te voorkomen dat zijn oom, de koning, hem zou vrezen.
3. Het orakel leek de ondergang van de koning te voorspellen. De zoons vroegen tevens wie van hen de machtigste zou worden: "hij die het eerst moeder een kus zou geven".
4. Terug in Italia haastten de Tarquinii zich naar Rome. Maar Brutus ging bij aankomst in Brundisium eerst op de grond liggen. De aanwezigen bespotten hem.
5. Brutus had echter als eerste de gemeenschappelijke moeder van alle stervelingen, namelijk de aarde, een kus gegeven.

Over Lucretia (volgens Livius in zijn werk Ab Urbe Condita)

1. De oudste van de zonen Tarquinii, Sextus, werd hevig verliefd op de mooie en deugdzame vrouw Lucretia. Hij zocht haar tegen de nacht op en zij ontving hem als vriend van haar afwezige man Lucius Tarquinius Collatinus (stadhouder van Collatia), gastvrij.
2. Hij verkrachtte haar onder bedreiging van de dood en dat hij een gedode naakte slaaf naast haar zou leggen om het op een bestraft minderwaardig overspel te laten lijken.
3. Ze berichtte haar vader en haar man om elk met een trouwe vriend te komen omdat er iets verschrikkelijks is gebeurd. Collatinus bracht Lucius Junius Brutus mee.
4. Ze vertelde wat er was gebeurd en vroeg de mannen om de daad te wreken en zij beloofden dat. Vervolgens pleegde ze zelfmoord door een mes in haar hart te steken.
5. Brutus toonde vervolgens zijn goede verstand en zijn leiderschap toen hij de aanwezigen en daarna het volk met succes opriep om Rome te bevrijden van de koning en het koningschap.
6. Er werden voor het eerste twee praetors (later consuls) gekozen: Lucius Junius Brutus en Lucius Tarquinius Collatinus.

Samenzwering van Tarquinius, 509 vc (volgens Livius in zijn werk Ab Urbe Condita)

1. Gezanten van de afgezette koninklijke familie kwamen naar Rome, zogenaamd om persoonlijke spullen op te halen.
2. Terwijl de senaat hierover debateerde bezochten de gezanten echter supporters van de monarchie om een samenzwering op te zetten. Twee broers van de vrouw van Brutus die tevens senator waren behoorden tot de betrokkenen. Twee zoons van Brutus sloten zich bij hen aan.
3. Een slaaf die getuige was verklikte de samenzwering en de consuls lieten de gezanten en samenzweerders oppakken. De gezanten werden weer vrijgelaten maar de samenzweerders kregen de doodstraf. Consul Brutus aanschouwde vol emotie hoe zijn zoons door onthoofding werden omgebracht.

Slag bij Silva Arsia, 509 vc (volgens Livius in zijn werk Ab Urbe Condita)

1. De afgezette koning vergaarde steun van de Etruskische steden Veii (vanwege hun verlies aan land aan Rome) en Tarquinii (waar zijn wortels lagen). Hij leidde de Etruskische infanterie en zijn zoon Arruns de cavalerie.
2. Namens Rome leidde Publius Valerius Publicola, die ook aanwezig was bij de zelfmoord van Lucretia, de infanterie en Lucius Junius Brutus de ruiterij.
3. De neven Arruns en Lucius brachten elkaar om met speren.
4. De slag bij Silva Arsia (een bosrijk gebied op de grens van Latium en EtruriŽ) resulteerde in een Romeinse overwinning.