Gaius Julius Caesar
(ca. 100 vc - 15 maart 44 vc)

...vormde in 60 vc een onofficiŽle politieke alliantie ('Eerste Triumviraat') met Crassus en Pompeius en was in 59 vc consul;
...wist als proconsul tussen 58 vc en 51 vc geheel GalliŽ onder Romeins gezag te brengen (Gallische Oorlog);
...stak in 49 vc met zijn legioenen de Rubicon over, waarmee de burgeroorlog tussen hem en Pompeius begon;
...begon een affaire en alliantie met Cleopatra en kreeg een zoon met haar;
...voerde de Juliaanse kalender in die vanaf 45 vc gold;
...werd in de senaat door een groep samenzweerders vermoord (23 steekwonden).

Octavianus,
later Augustus
(23 september 63 vc - 19 augustus 14)

...heette bij zijn geboorte Gaius Octavius (Thurinus), later onder andere Gaius Julius Caesar Octavianus, en werd uiteindelijk vooral bekend als Augustus;
...was een achterneef van Julius Caesar en werd na diens dood (44 vc) bij testament als zijn zoon geadopteerd en als voornaamste erfgenaam aangewezen;
...vormde vanaf 26 november 43 vc voor twee termijnen van vijf jaar een officiŽle politieke alliantie ('Tweede Triumviraat') met Marcus Antonius en Marcus Aemilius Lepidus;
...eiste het alleenheerschappij op vooral dankzij een overwinning op de vloot van Marcus Antonius en Cleopatra in de Slag bij Actium (2 september 31 vc);
...zorgde voor een relatieve vrede in het Romeinse Rijk, de 'Pax Romana'.

Gnaeus Pompeius Magnus (Pompeius de Grote)
(29 september 106 vc - 29 september 48 vc)

...kreeg van Sulla de bijnaam Magnus nadat hij onder diens bevel militaire sucessen had geboekt in de Tweede Burgeroolog tussen Sulla en Marius;
...vormde in 60 vc het Eerste Triumviraat met Julius Caesar en Crassus, en was 59 vc tot haar dood in 54 vc getrouwd met Julia Caesaris, de dochter van Julius Caesar;
...werd in 49 vc door de senaat als dictator aangesteld om de Republiek te verdedigen tegen Julius Caesar maar zag zich genoodzaakt Rome te verlaten;
...vluchtte na de nederlaag in de Slag van Pharsalus naar Egypte en werd daar bij aankomst onmiddellijk vermoord en onthoofd.

Marcus Antonius
(14 januari 83 vc - 1 augustus 30 vc)

...was een generaal en trouwe bondgenoot van Julius Caesar (van wie hij een verre neef was) tijdens de Gallische Oorlog en de daaropvolgende burgeroorlog;
...vormde vanaf 26 november 43 vc voor twee termijnen van vijf jaar een officiŽle politieke alliantie ('Tweede Triumviraat') met Octavianus en Marcus Aemilius Lepidus;
...vertrok in 41 vc naar Egypte en begon, net als Caesar had gedaan, een liefdesrelatie en politiek verbond met Cleopatra;
...pleegde zelfmoord toen hij door voormalig bondgenoot Octavianus in het nauw was gedreven en in de veronderstelling was dat Cleopatra al dood was.

Marcus Tullius Cicero
(3 januari 106 vc - 7 december 43 vc)

...was politicus, advocaat en filosoof die als groot spreker werd gezien en wiens geschriften een belangrijke (doch politiek gekleurde) historische bron zijn gebleken;
...verijdelde in 63 vc als consul een vermeende staatsgreep van Catilina, wiens bondgenoten hij liet folteren en executeren, terwijl Catilina in 62 vc sneuvelde;
...hield in 44 vc een veertiental redes ('Philippicae Orationes') gericht tegen Marcus Antonius, die hem onder de proscriptie van het Tweede Triumviraat liet ombrengen.

Marcus Junius Brutus minor
(juni 85 vc - 23 oktober 42 vc)

...zou afstammen van Lucius Junius Brutus, de stichter van de Romeinse Republiek, en verloor zijn vader toen deze in 77 vc werd vermoord in opdracht van Pompeius;
...sloot zich als lid van de Optimates toch aan bij Pompeius, maar werd na de Slag bij Pharsalus gespaard en zelfs als vriend en bondgenoot aanvaard door Julius Caesar;
...scheidde in 45 vc van zijn vrouw Claudia om vervolgens met zijn nicht Porcia Catonis (dochter van Cato de Jongere) te trouwen;
...was een belangrijke samenzweerder in de moord op Julius Caesar vanwege zijn naam en afkomst;
...was in Rome niet langer veilig en kon gouverneur van Kreta worden tot hij zelfmoord pleegde na een nederlaag in de Slag bij Philippi.

Gaius Cassius Longinus
(vůůr 85 vc - 3 oktober 42 vc)

...was een bevelhebber in het leger van Pompeius maar werd na de Slag bij Pharsalus door Caesar begenadigd;
...was samen met zijn zwager Brutus de belangrijkste samenzweerder in de moord op Julius Caesar;
...pleegde zelfmoord tijdens de Slag bij Philippi.

Marcus Licinius Crassus Dives (de Rijke)
(115 vc - 53 vc)

...gaf leiding aan het leger dat de slavenopstand onder leiding van Spartacus neersloeg in 71 vc, en werd een jaar later consul samen met zijn rivaal Pompeius;
...vormde in 60 vc het Eerste Triumviraat met Pompeius en Julius Caesar, totdat hij omkwam tijdens de Slag bij Carrhae tegen de Parthen;
...kreeg de bijnaam Dives vanwege de enorme rijkdom die hij had vergaard en waarmee hij wordt beschouwd als de rijkste man in de geschiedenis van Rome.

Lucius Cornelius Sulla (Felix)
(ca. 138 vc - 78 vc)

...onderscheidde zich in de Bondgenotenoorlog en werd gekozen consul in 88 vc, tot woede van Marius die zijn meerdere was geweest tijdens de strijd tegen de NumidiŽrs;
...trok met een leger naar Rome om zijn consulschap op te eisen die door Marius met steun van de Populares was ingenomen, en vermoordde vele aanhangers van Marius;
...trok ten strijde tegen Mithridates, de koning van Pontus, waardoor Marius de kans kreeg terug te slaan en een bloedbad onder de Sulla-aanhang aan te richten;
...werd eind 82 vc of begin 81 vc benoemd tot dictator om de orde te herstellen, liet duizenden mensen vermoorden en hun bezittingen opeisen, en vergrootte de macht van de Optimates;
...deed na twee keer zes maanden afstand van zijn dictatorschap en werd consul waarna hij met pensioen ging en een jaar later overleed;

Gaius Marius
(157 vc - 13 januari 86 vc)

...trouwde rond 110 vc met Julia, een tante van Julius Caesar;
...voerde militaire hervormingen door, waaronder de instelling van een beroepsleger, die de kracht en macht van Rome maar ook die van generaals versterkten;
...versloeg vijanden van Rome in NumidiŽ en Germania, en werd in 100 vc voor een unieke zesde maal consul;
...probeerde met steun van de Populares in 88 vc opnieuw het consulaat te verwerven, maar werd door Sulla naar Afrika verjaagd terwijl zijn aanhang werd uitgemoord;
...keerde terug toen Sulla afwezig was en rekende op zijn beurt hardhandig af met de aanhang van zijn rivaal, werd nog eens verkozen tot consul, maar leefde niet lang meer.

Lucius Cornelius Cinna
(ca. 130 vc - 84 vc)

...was leider van de Populares en wist vier jaar op rij consul te worden (87-84 vc), wat ongewoon was tijdens de Republiek;
...werd vermoord door eigen soldaten in een schijnbaar toevallige opleving van muiterij;
...zijn jongste dochter, Cornelia Cinna minor, werd de eerste vrouw van Julius Caesar.

Tiberius Sempronius Gracchus
(ca. 163 vc - 133 vc)

...was in 133 vc volkstribuun en wilde, onder invloed van Griekse democratische denkbeelden, agrarische hervormingen doorvoeren ten behoeve van de burgers;
...werd door de Optimates bestreden met een lastercampagne om vervolgens samen met honderden aanhangers te worden omgebracht;
...zijn jongere broer Gaius Sempronius Gracchus probeerde in 123 vc de hervormingen door te zetten en dat kostte ook hem en vele aanhangers het leven.

Marcus Porcius Cato Uticensis minor (Cato de Jongere)
(95 vc - april 46 vc)

...stond bekend om zijn vasthoudendheid, integriteit, sobere levensstijl, was aanhanger van het stoÔcisme en was een vaardig spreker;
...was lid van de conservatieve Optimates en voerde felle oppositie tegen Julius Caesar en het Eerste Triumviraat;
...koos vervolgens partij voor Pompeius en toen hij in Utica (in hedendaags TunesiŽ) door Julius Caesar in het nauw was gedreven pleegde hij zelfmoord.

Metellus Scipio
(100/98 vc - 46 vc)

...liet zijn dochter Cornelia Metella eerst trouwen met Publius Crassus, zoon van de triumvir, en daarna met Pompeius, samen met wie hij in 52 vc consul was;
...voerde oppositie tegen Julius Caesar en na nederlagen in de Slag bij Pharsalus en Slag bij Thapsus pleegde hij zelfmoord.

Servilia Caepionis
(ca. 104 vc - na 42 vc)

...was jarenlang Julius Caesar's minnares, was een halfzus van Cato de Jongere, was moeder van Marcus Junius Brutus en schoonmoeder van Gaius Cassius Longinus;
...na de moord op Julius Caesar kwamen de samenzweerders samen in het huis van Servilia, die zelf niet slachtoffer werd van de proscriptie van het Tweede Triumviraat.

Publius Clodius Pulcher
(ca. 93 vc - 52 vc)

...verscheen verkleed als vrouw op het feest van Bona Dea, waarschijnlijk om Pompeia Sulla (vrouw van Julius Caesar) stiekem te ontmoeten, maar hij werd betrapt;
...was een aartsvijand van Cicero en geducht bendeleider in Rome en kwam om het leven in gevecht met de bende van zijn rivaal Titus Annius Milo.

Marcus Aemilius Lepidus
(89 of 88 vc - 13 of 12 vc)

...vormde vanaf 26 november 43 vc voor twee termijnen van vijf jaar een officiŽle politieke alliantie ('Tweede Triumviraat') met Octavianus en Marcus Antonius.

Atia Balba Caesonia (secunda)
(85 vc - aug./sept. 43 vc)

...was de moeder van Octavianus (Augustus) en Octavia en was een nicht van Julius Caesar;
...werd alom bewonderd om haar vroomheid (volgens Tacticus).

Octavia (minor) (Octavia de Jongere)
(ca. 69 vc - ca. 11 vc)

...was de zus van Augustus en dochter van Atia;
...was van 40 vc tot 32 vc de vierde vrouw van Marcus Antonius.

Marcus Vipsanius Agrippa
(64/63 vc - 12 vc)

...was een belangrijke generaal en boezemvriend van Augustus, onder andere verantwoordelijk voor de zege op Marcus Antonius en Cleopatra;
...zorgde voor veel (infrastructurele) verbeteringen in Rome, waaronder de bouw van het oorspronkelijke Pantheon (27 vc) dat in 80 afbrandde;
...had een invloedrijk nageslacht en was schoonvader van keizer Tiberius, grootvader van keizer Caligula en overgrootvader van keizer Nero.

Gaius Cilnius Maecenas
(29 april 70 vc - 8)

...was een groot diplomatiek talent en werd raadsman en boezemvriend van Octavianus / keizer Augustus;
...stond in zijn tijd bekend als een beschermer en sponsor van de kunst en zijn naam wordt nog altijd als synoniem daarvoor gebruikt ('mecenas').

Cleopatra VII Philopator
(69 vc - 12 augustus 30 vc)

...was een Egyptische koningin van Grieks-Macedonische afkomst die tussen 51 vc en 30 vc, samen met wisselende familieleden, regeerde over Egypte;
...ging met Julius Caesar een liefdesrelatie en politiek verbond aan (48-44 vc) en deed later hetzelfde met Marcus Antonius (41-30 vc);
...pleegde zelfmoord, naar verluidt door zich te laten bijten door een giftige slang, en liet drie kinderen na van Antonius en ťťn van (waarschijnlijk) Caesar.

Ptolemaeus XV Philopator Philometor Caesar (bijnaam: Caesarion)
(23 juni 47 vc - ca. 23 augustus 30 vc)

...was (waarschijnlijk) de zoon van Julius Caesar en Cleopatra, en vanaf 44 vc officieel medeheerser over Egypte samen met zijn moeder;
...werd niet lang na de dood van zijn moeder in opdracht van Octavianus vermoord om mogelijke toekomstige rivaliteit te vermijden.

Quintus Sertorius
(ca. 126 vc - 73/72 vc)

...was de leider van een opstand (Oorlog van Sertorius, 83/80-72 vc) van Romeinen en IberiŽrs tegen het door Sulla gestichte regime in Rome.