Macedonische Oorlogen (215 vc - 148 vc)


Eerste Macedonische Oorlog
(215 vc - 205 vc)

Ter voorbereiding op deze oorlog sloot de jonge Macedonische koning Philippus V vrede met de AetoliŽrs en ging hij een bondgenootschap aan met Carthago (Hannibal) en bouwde hij een vloot. De aanmoediging van de voor de Romeinen gevluchte Illyrische heerser Demetrius speelde (volgens Polybius) een grote rol.

De Romeinen hadden hun handen vol aan Hannibal en zochten daarom een bondgenootschap met de Grieken. Ze kregen uiteindelijk de AetoliŽrs aan hun kant waardoor Philippus vanaf twee kanten bestreden werd.
In 206 vc sloten de AetoliŽrs opnieuw vrede met Philippus. Voor Rome was het belangrijkste geweest dat Philippus geen assistentie had kunnen verlenen aan Hannibal. Een vredesverdag opgetekend in Phoenike in 205 vc bracht deze oorlog tot een eind.

Tweede Macedonische Oorlog (200 - 197 vc)

Na de gunstige afloop van de Tweede Punische Oorlog konden de Romeinen zich met meer inzet richten op het oosten. Ze gingen in op een hulpverzoek van de Griekse staten Rhodos en Pergamon (of Pergamum) die zich bedreigd voelden door Philippus die oostwaarts probeerde terrein te winnen. Ook Athene en de AetoliŽrs kwamen in het verweer tegen Philippus.
In de beslissende veldslag in 197 vc (Slag bij Cynoscephalae) versloegen de Romeinse legioenen onder leiding van Titus Quinctius Flamininus voor het eerst de Macedonische falanx. De macht van het Macedonische Rijk was nu grotendeels gebroken.

Derde Macedonische Oorlog (171 - 168 vc)

Perseus, de zoon van Philippus, was inmiddels koning en ook hij had ambitie. De Griekse stadstaat Pergamon riep uit voorzorg weer de hulp in van Rome. In de Slag bij Pydna (168 vc) moest de Macedonische falanx-formatie het opnieuw afleggen tegenover de flexibele tactieken en formaties van de Romeinen. Het Macedonische Rijk kwam ten einde en werd in vier delen opgesplitst.

Vierde Macedonische Oorlog (149 - 148 vc)

Andriscus, een man die beweerde de zoon van voormalige koning Perseus te zijn, eiste de Macedonische macht op. In een tweede Slag bij Pydna (148 vc) werd hij verslagen. Twee jaar later werd MacedoniŽ tot Romeinse provincie verklaard.