Latijnse Oorlog van 498 - 493 vc

1. Octavius Mamilius, schoonzoon van de afgezette en verbannen koning Lucius Tarquinius Superbus, wist namens de stad Tusculum de andere leden van de Latijnse Liga over te halen om ten strijde te trekken tegen het telkens machtiger wordende Rome.
2. Wegens deze dreiging en een lopend conflict met de Sabijnen werd in 501 vc of 498 vc voor het eerst een dictator benoemd. Dit was Titus Lartius (Flavius of Rufus) die al consul was, met Spurius Cassius Viscellinus als tweede man (officieel: 'magister equitum').
3. In de Slag bij het Meer van Regillus (498 vc of 496 vc), nabij de plaats Frascati, wist Rome de overwinning de behalen. Volgens een legende zouden Castor en Pollux (Griekse mythologische figuren) hiervoor verantwoordelijk zijn.
4. In 493 vc werd een verdrag gesloten: Foedus Cassianum (Verdrag van Cassius, genoemd naar consul Spurius Cassius Viscellinus). Dit verbeterde de betrekkingen en bracht een machtsevenwicht tussen Rome enerzijds en de Latijnse Liga anderzijds.