Jaartallen Midden Romeinse Republiek
264 - 241 vc
Eerste Punische Oorlog: Rome verovert SiciliŽ na lange strijd met Carthago
240 - 238 vc
Een hevige opstand van huurlingen tegen Carthago geeft Rome de kans om SardiniŽ en Corsica in te nemen
229 - 228 vc
Eerste Illyrische Oorlog: Rome komt in verweer tegen opkomst en piraterij van Illyrische stam aan overkant Adriatische Zee
225 vc
Slag bij Telamon: Rome verslaat een Gallische alliantie en verstevigt daarmee haar greep op Noord-ItaliŽ
220 - 219 vc
Tweede Illyrische Oorlog: Rome maakt einde aan nieuwe Illyrische gebiedsuitbreiding en herstel de machtsverhoudingen
218 - 201 vc
Tweede Punische Oorlog: Rome kan lange tijd niet opboksen tegen Hannibal maar grijpt alsnog de macht over gehele westelijke Middellandse Zeegebied
215 - 205 vc
Eerste Macedonische Oorlog: MacedoniŽrs worden als bondgenoot van Carthago vijand van Rome dat de hulp vergaart van de AetoliŽrs
200 - 197 vc
Tweede Macedonische Oorlog: Rome en de Grieken weten de macht van het Macedonische Rijk grotendeels te breken
192 - 188 vc
Romeins-Seleucidische/Syrische Oorlog: Rome dringt de Seleucidische koning Antiochus III terug en is nu de enige grootmacht rond de Middellandse Zee
171 - 168 vc
Derde Macedonische Oorlog: Einde van het Macedonische Rijk dat in vier delen wordt opgesplitst
168 vc
Derde Illyrische Oorlog: Romeinse overheersing over IllyriŽ komt tot stand
149 - 148 vc
Vierde Macedonische Oorlog: Macedonische troonpredendent Andriscus wordt verslagen, MacedoniŽ wordt (twee jaar later) een Romeinse provincie
149 - 146 vc
Derde Punische Oorlog: Carthago wordt door de Romeinen belegerd en verwoest
146 vc
Slag bij Korinthe: de Romeinen verslaan de AchaeÔsche Bond, verwoesten Korinthe en maken van Zuid-Griekenland een Romeinse provincie (Achaea)