Jaartallen Romeinse Keizerrijk
27 vc
Augustus (Octavianus) wordt eerste keizer (princeps) van het Romeinse Rijk
9
Slag bij het Teutoburgerwoud: Romeinen lijden een gevoelige nederlaag tegen Germaanse alliantie
64
Een grote brand in Rome legt een aanzienlijk deel van de stad in de as
79
Pompeii wordt verwoest door uitbarsting van de vulkaan Vesuvius
80
Opnieuw een grote brand in Rome: onder andere het door Agrippa gebouwde Pantheon brand af
72 - 80
Bouw van het Colosseum, een groot amfitheater in Rome
117
Romeinse Rijk bereikt zijn grootste omvang
285 en 395
Romeinse Rijk valt uiteen in twee delen
313
Edict van Milaan: Constantijn I (de Grote) en medekeizer Licinius erkennen het Christendom in het Romeinse Rijk (godsdienstvrijheid)
330
Byzantium wordt de hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk en krijgt de naam Constantinopel, naar keizer Constantijn de Grote
380
Edict van Thessaloniki ('Cunctos populos'): Theodosius I maakt (met medekeizers) van Christendom de staatsgodsdienst, einde godsdienstvrijheid
476
Val van het West-Romeinse Rijk: Germanen veroveren Rome
1453
Val van het Byzantijnse (Oost-Romeinse) Rijk: Turken veroveren Constantinopel