Illyrische Oorlogen (229 vc - 168 vc)

In de Illyrische Oorlogen waren de Romeinen in conflict met de Ardiaei (of Ouardiaei), een Illyrische stam aan (vanuit Rome gezien) de overkant van de Adriatische Zee. Onder koning Agron hadden de Ardiaei aan macht en terrein gewonnen en na zijn dood in 231 vc zette zijn weduwe Teuta als regentes zijn werk voort.

Eerste Illyrische Oorlog
(229 vc - 228 vc)

Onvrede over Illyrische piraterij, en het vermeende ombrengen van een Romeinse gezant op bevel van Teuta, leidde tot Romeins ingrijpen. Mede door geheime onderhandelingen met de Illyrische gouverneur Demetrius kon Rome de IllyriŽrs terugdringen. Teuta zag zich genoodzaakt een verdrag met de Romeinen te sluiten die daardoor meer controle over havens, steden en stammen langs de Adriatische kust kregen.

Tweede Illyrische Oorlog (220 - 219 vc)

Na de eerste oorlog was Demetrius aan de macht gekomen over de IllyriŽrs. Hij zette nieuwe gebiedsverovering in gang en het verdrag werd geschonden. De Romeinen waren in de jaren voorafgaand aan deze oorlog te druk met strijd tegen de GalliŽrs in Noord-ItaliŽ. Omdat een tweede oorlog tegen Carthago dreigde werd vervolgens resoluut en met enig risico ingegrepen om snel orde op zaken te krijgen. De machtsverhoudingen van direct na de eerste oorlog werden hersteld.

Derde Illyrische Oorlog (168 vc)

Koning Gentius kreeg de steun van de Macedonische koning Perseus om Rome te bevechten maar ze waren niet opgewassen tegen Rome. De Ardiaei-dynastie kwam ten einde.