Jaartallen Nederlandse geschiedenis
jaar / periode
gebeurtenis
57 vc
Zuid-Nederland wordt deel van een Romeinse provincie
29
Datering van de Tolsumer Akte ('schrijfplankje van Tolsum') als oudste bewaarde geschreven tekst van Nederland
47
De rivier de Rijn wordt als noordelijke grens ('limes') van het Romeinse rijk ingesteld
69-70
Bataafse Opstand
734
Slag aan de Boorne: de Friezen o.l.v. koning Poppo worden verslagen door Karel Martel, in de omgeving van het huidige Jirnsum
754
Bonifatius, christelijke missionaris, wordt samen met 52 metgezellen gedood bij Dokkum
1544
Willem van Nassau erft het prinsdom Orange van zijn neef René van Chalon
1559
Willem van Oranje wordt stadhouder van Holland en Zeeland
1566
Beeldenstorm in de Nederlanden: protestanten vernielen katholieke symbolen
1568
Slag bij Heiligerlee: begin Tachtigjarige Oorlog (Nederlandse Opstand tegen de Spaanse overheersing)
1945
Tweede Wereldoorlog en Duitse bezetting van Nederland komen ten einde
1951
Eerste Nederlandse (zwart-wit) televisie-uitzending
1953
Watersnoodramp treft Zuidwest-Nederland: 1836 doden in Nederland
1962
Nederland verliest zeggenschap over Nederlands-Nieuw-Guinea
1975
Suriname wordt een onafhankelijke republiek
1986
Flevoland wordt Nederlands twaalfde provincie
1986
Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden
2002
Pim Fortuyn wordt vermoord, Lijst Pim Fortuyn wint negen dagen later de Tweede Kamerverkiezingen (26 zetels).
2002
De euro vervangt de gulden als wettig betaalmiddel
2010
Nederlandse Antillen houden op te bestaan: Curaçao en Sint Maarten worden autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.