Jaartallen Egyptische geschiedenis
jaar / periode
gebeurtenis
ca. 3100 vc
Samenvoeging Neder- en Opper-Egypte, waarschijnlijk door de eerste farao Narmer (of Menes)
ca. 2580 vc
Bouw van de Piramide van Cheops (waarschijnlijk in ongeveer twintig jaar tijd)
ca. 1650 - 1550 vc
Hyksos heersen in Egypte totdat de nieuwe farao Ahmose ze verdrijft
ca. 1274 vc
Slag bij Kadesh: Egyptische en Hettitische Rijk stuiten elkaar (soms gedateerd 1298 vc)
525 vc Egypte wordt een provincie van het Perzische (Achaemenidische) Rijk
332 vc
Egypte wordt een provincie van het Macedonische Rijk na verovering door Alexander de Grote
323 vc Egypte komt onder heerschappij van de PtolemaeŽn
196 vc Datering van Steen van Rosetta
30 vc
Cleopatra pleegt zelfmoord, Egypte wordt een provincie van het Romeinse Rijk
395 Egypte maakt na opsplitsing van het Romeinse rijk deel uit van het Byzantijnse (of Oost-Romeinse) (Keizer)rijk
640-641 Egypte wordt een provincie van het Arabische Rijk na verovering door kalief Omar
1517 Egypte wordt deel van het Osmaanse Rijk
1798-1801 Franse bezetting van Egypte
1799 Steen van Rosetta wordt gevonden
1822 HiŽrogliefenschrift wordt ontcijferd door Jean-Francois Champollion
1882-1953 Britse overheersing in Egypte